วิสัยทัศน์ อบต.ดูพงษ์

มีการบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม

คำขวัญจังหวัดน่าน : แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
  เมนูหลักสำนักงาน

 ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 
 ข้อมูลพื้นฐาน อบต.ดู่พงษ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประมวลภาพกิจกรรม
 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
 แหล่งท่องเที่ยวในตำบล
 ความรู้...เป็นประโยชน์ชุมชน
 สถานที่สำคัญรัฐ/เอกชน
 บุคคล/ปราชญ์/ผู้รู้ในตำบล
 กลุ่มอาชีพ/บุคคลในตำบล

สอบราคา...จัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
กิจกรรม/แผนปฏิิบัติงาน
บุคลากร เจ้าหน้าที่
 ฝ่ายบริหาร อบต.
 สำนักงานปลัด อบต.
 ส่วนการคลัง อบต.
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ อบต.
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
 สมาชิกสภา อบต.ดู่พงษ์
 พนักงานราชการ ค้นหาข้อมูลจาก Google
 

 
  รายการแนะนำให้อ่าน...
ประกาศแผ่นที่ 2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคำ บ้านกิ่วม่วง หมู่ที่ 6 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,625 ลูกบากศ์เมตร...  อ่าน 44  ตอบ 0  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคำ บ้านกิ่วม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลดุ่พงษ์ มีปริมตรดินขุุดไม่น้อยกว่า 20,625 ลูกบาศก์เมตร...  อ่าน 53  ตอบ 0  
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ...  อ่าน 64  ตอบ 0  
การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ...  อ่าน 136  ตอบ 0  
การปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ...  อ่าน 146  ตอบ 0  
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๗ ...  อ่าน 151  ตอบ 0  
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗...  อ่าน 128  ตอบ 0  
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒...  อ่าน 189  ตอบ 0  
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2562...  อ่าน 158  ตอบ 0  
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๗ ...  อ่าน 187  ตอบ 0  

    แสดงความคิดเห็นที่นี่
โดย *
E-mail *
Web site  
    E-mail ไม่แสดงต่อสาธารณะ
ภาพประกอบ   ขนาดภาพไม่เกิน 200 kb
นามสกุลภาพที่ขึ้นได้ gif , jpg , jpeg , png , bmp
ความคิดเห็น *
ใส่ Code * คลิ๊กเลือก Code ใหม่ เปลี่ยน Code ใหม่
ภาษาอังกฤษพิมพ์ตัวเล็กได้   ( O คือ โอ ) ( 0 คือ ศูนย์ )
     
      ที่มีจำเป็นต้องกรอก
 

 
มา...ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ... กันเถอะ More...
มหาวิทยาลัยชีวิต...วัดโปร่งคำ
มหาวิทยาลัยชีวิต...วัดโปร่งคำ
อ่างเก็บน้ำบ้านน่านมั่นคง
อ่างเก็บน้ำบ้านน่านมั่นคง
อุทยานแห่งชาติแม่จริม
อุทยานแห่งชาติแม่จริม จ.น่าน
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จ.น่าน
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จ.น่าน
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ จังหวัดน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน
 

รับออกแบบเว็บไซต์ & สื่อสิ่งพิมพ์ ทั่วประเทศ โทร.085-4805595